15 nov

Werkgeluk wordt vaak geassocieerd met het in de watten leggen van medewerkers!

Trainen in werkgeluk laat verzuim dalen, klantentevredenheid groeien, geeft ruimte voor leiderschapsontwikkeling, zorgt voor personeelsbehoud,..!

Het coachen van medewerkers op vlak van werkgeluk vraagt een draagvlak van de organisatie en dit in alle organisatielagen.

3 Sleutels voor succes:

  1. Meten
  2. Verbinden van organisatiedoelstellingen
  3. Begin met de enthousiastelingen

“Wat je meet heeft invloed op wat je doet!  Als je niet het juiste meet, kun je ook niet het juiste doen!”

Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar Economie 2001

  1. Meten:  Werkgeluk meten = werkbeleving bevragen

Een positieve werkbeleving biedt bescherming tegen stress en verkleint de kans op verloop!  Daarnaast laat je ook aan je medewerkers zien dat ze er toe doen!  Dat je hun werkgeluk belangrijk vindt.

Hierbij 7 tips om werkgeluk succesvol te meten:

Tip 1: Meet vaker

Tip 2: Meet korter

Tip 3: Meet leuker

Tip 4: Maak onderscheid in gelukremmers en gelukmakers

Tip 5: Stel open vragen

Tip 6: Presenteer de resultaten visueel

Tip 7: Bied een vervolgstap

2.Verbinden van organisatiedoelstellingen

Richt je op wat leeft binnen de organisatie.

Hoe? Hierbij 6 tips om je organisatiedoelstellingen te verbinden aan werkgeluk:

Tip 1: Waar ligt de CEO wakker van?

Wat zijn de grootste uitdagingen?  Wat zijn de ambities? Waar zit de pijn?

Tip 2: Verbind met de kernwaarden

Verbinden kan ook goed met de kernwaarden in de organisatie. Vaak staan deze kernwaarden wel op papier, maar worden ze niet gedragen door de organisatie of geladen in activiteiten.  Dat biedt kansen om werkgelukinterventieprogramma’s aan te koppelen.

Werken met enthousiasme vergroot prestaties, voorkomt ongelukken en verbetert de klantentevredenheid.

Tip 3: Koppel aan HR-thema’s

Waar eerdere generaties werken of werkten om hun gezin te onderhouden, werkt de nieuwe generatie om plezier, voldoening en zingeving te ervaren in werk.  Dat is voor hen belangrijker dan een promotie, hoger loon of een firmawagen.

Als ze het niet naar hun zin hebben, vertrekken ze.

Dus: hoe behouden we deze doelgroep? Werk maken van werkgeluk biedt een antwoord.

En zo zijn er tal van HR-thema’s waaraan werkgeluk kan worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan:

• Verzuimpreventie

• Behouden van goed personeel

• Het leiderschap vergroten

• Meer autonomie

• Aantrekkelijke werkgever willen worden voor ‘millennials’

• Agile werken

• Duurzame inzetbaarheid

• Preventie van burn-out

Tip 4: Koppel aan strategische organisatieontwikkelingen

Draagt werkgeluk bij aan de organisatie-brede doelstellingen?

Tip 5: Koppel aan organisatie-brede thema’s

Welke thema’s lopen er op dit moment? Kan een aanpak gericht op werkgeluk daar deel van uitmaken? Aansluiten aan deze thema’s heeft als bijkomend voordeel dat er vaak al een budget beschikbaar is.

Tip 6: Verbind met gezaghebbende personen

Welke mensen hebben gezag binnen de organisatie? Wie zijn de informele leiders? Betrek hen. Verbind met personen wiens meningen ertoe doen. Dat kan natuurlijk in de top van de organisatie zijn, maar vaak zitten de informele leiders verspreid over de hele organisatie. Met die personen even rond de tafel gaan zitten om hun advies in te winnen over jouw plannen rond werkgeluk, is vaak een effectieve route naar meer draagvlak.

3. Begin met de enthousiastelingen

Een derde belangrijke sleutel om meer draagvlak te creëren, is zoveel mogelijk lagen in de organisatie laagdrempelig laten kennismaken met het thema werkgeluk.

Dat kan je doen door een korte workshop of een kick-off momentje te organiseren. Hierin neemt een interne of externe expert de organisatie mee in de vijf kernvragen over werkgeluk:

• Waarom moeten we hier aandacht aan besteden en waarom nu?

• Wat is het?

• Wat bepaalt het?

• Hoe vergroot je het?

• Wat levert het op?

Waarom is het belangrijk om werkgeluk laagdrempelig te introduceren?

Het succes van jouw werkgelukaanpak valt of staat met enthousiasme. Wie lopen er binnen de organisatie warm voor dit thema? Zij zijn de motoren, jouw ambassadeurs. Zij verspreiden werkgeluk als een positief virus door de organisatie. Het liefst  heb je ze in alle lagen van de organisatie: collega’s, leidinggevenden en bestuur. Een groep gelijkgestemden die denkt: ‘Werkgeluk is leuk, goed en belangrijk om mee bezig te zijn.’ Door werkgeluk laagdrempelig te introduceren, wek je het enthousiasme op van deze groep medewerkers.

Maar hoe doe je dit? Hierbij 6 tips:

Tip 1: Introduceer aan alle lagen binnen de organisatie

Neem alle lagen van de organisatie mee. Dus introduceer werkgeluk voor bestuur, directie, management, teamleiders, HR, (eventuele) ondernemingsraad en medewerkers.

Tip 2: Verhelder de voordelen per stakeholder

Help mensen vanuit de verschillende lagen uit de organisatie om een beeld te krijgen van wat werkgeluk hun kan opleveren. Voor medewerkers is dat meer plezier, voldoening en zingeving. Voor leidinggevenden is dat minder verzuim, meer productiviteit en creativiteit. Voor de een is het meer cijfergericht. Voor de ander meer belevingsgericht. Voor iedere doelgroep zijn er andere voordelen. Verhelder dat per doelgroep, zodat zij zich goed kunnen realiseren wat voor positief effect werkgeluk kan hebben.

Tip 3: Koppel aan medewerkers(tevredenheids)onderzoek

Een korte workshop of lezing is een uitstekende vervolgstap op het medewerkers(tevredenheids)onderzoek of de werkgelukmeting die je hebt gehouden. Vaak worstelen leidinggevenden met de vraag: hoe kom ik van resultaat naar actie? Haak hier vanuit HR proactief op aan door teams laagdrempelig met werkgeluk te laten kennismaken.

Tip 4: Laat ze voelen en ervaren

De meest doeltreffende strategie voor het opwekken van enthousiasme is om niet alleen te praten over werkgeluk. Je doet dit ook door alle lagen in de organisatie dit te laten (door)voelen en ervaren. Wat betekent werkgeluk voor hen? Hoe gelukkig of ongelukkig zijn ze zelf in het werk? Doordat ze gaan voelen en ervaren wat het met hen doet, ontstaat er enthousiasme om ermee aan de slag te gaan. Voor henzelf én voor hun teams.

Tip 5: Betrek ze bij verbeteringen

Betrek deelnemers in een kennismakingssessie direct actief bij verbeteringen. Hoe kunnen we als team, afdeling of organisatie het werkgeluk duurzaam vergroten? Gebruik slimme en leuke werkvormen om iedereen te betrekken.

Tip 6: Smeed het ijzer als het heet is

Een workshop of lezing is slechts een opwarmertje. In een uur tijd krijg je medewerkers niet duurzaam gelukkig. Voor de groep ‘early adopters’ is het vaak een opwarmertje naar meer. Bijvoorbeeld in de vorm van een verdiepend trainingsprogramma. Hierin gaan mensen aan de slag om zichzelf te sturen naar meer plezier, voldoening en zingeving in werk voor de lange termijn. Nodig de mensen die dit willen dus direct uit voor een vervolgstap. Smeed het ijzer als het heet is.

Uit: Handboek voor werkgeluk – Erwin Klappe & Ad Bergsma

Leave A Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden.