14 okt

Vakantiedagen overdragen? 

Het einde van 2021 nadert en de vragen om vakantie over te dragen naar volgend jaar vloeien je HR-afdeling ongetwijfeld weer binnen.

Maar hoe zit dat eigenlijk?  Mag dat wel?

Elke werknemer moet volgens de wet vóór 31 december zijn wettelijke vakantiedagen opnemen, strikt genomen mogen deze niet overgedragen worden naar volgend jaar.

Wanneer deze niet opgenomen zijn, verliezen ze in principe het recht op de resterende dagen, ook een uitbetaling van deze dagen mag niet, ook niet als de werknemer hier zelf om vraagt.

Wil je als werkgever de kans op een boete vermijden, dan hou je hier beter rekening mee!

Wat met ADV dagen?

Deze moeten opgenomen worden voor het einde van het jaar, als deze dagen niet opgenomen zijn, wordt de gemiddelde arbeidsduur overschreden en dat is niet toegelaten.

ADV mag dus ook niet uitbetaald of overgedragen worden naar volgend jaar.

Wat moet ik dan doen als werkgever?

Zorg ervoor dat je je werknemers tijdig informeert dat er nog een saldo op te nemen vakantie- en/of ADV dagen open staan die opgenomen moeten worden vóór 31/12, benadruk hierbij dat deze dagen niet overgedragen kunnen worden!

Wat met overmacht?

Bij langdurige ziekte, schorsing van de arbeidsovereenkomst of andere vorm van overmacht zijn sommige werknemers niet in staat om hun vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen. Let op! Een leidinggevende functie of een drukke agenda zijn geen gevallen van overmacht!

Volgens de wet moet je hen een vergoeding betalen die in verhouding is met de resterende dagen vakantie.  Het ziekenfonds bv. houdt een bedrag in voor de niet-opgenomen dagen.  Deze regeling is enkel van toepassing voor bedienden, arbeiders ontvangen hun vakantiegeld via de RJV.

Vakantiedagen toch niet opnemen

Werknemers die hun vakantiedagen bewust niet opnemen, ontvangen géén vakantiegeld voor de dagen die overblijven.  Tenminste als jij als werkgever de werknemer niet verhindert dat je werknemers hun vakantie opnemen!  Hier staan administratieve en strafrechtelijke sancties op!

Wil je je werknemers toch een vergoeding betalen voor hun resterende vakantiedagen, hou er dan rekening mee dat je hier RSZ-bijdragen op moet betalen en dat ze aan een exceptionele voorheffing onderworpen is.  Dit is financieel gezien voor niemand interessant!

Extralegale vakantiedagen overdragen?

Je kan als werkgever toestaan dat deze dagen meegenomen mogen worden naar volgend jaar, al is het wel aangewezen om hier een termijn op te plakken en dit uitdrukkelijk te vermelden in je arbeidsreglement. 

Leave A Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden.